Aktuality

Výuka od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

zde jsou nové informace k provozu školy od 17. 5. 2021.

 • Od pondělí 17.5. 2021 bude provoz školy bez omezení. Distanční vzdělávání tímto dnem končí.

 • Všechny ročníky se budou prezenčně učit podle platných rozvrhů, pouze Tv venku, Hv bez zpěvu.

 • Školní družina bude rovněž v provozu, včetně ranní družiny, dle původně rozdělených oddělení.

 • Žáci se budou 1x týdně testovat, vždy v pondělí, antigenními testy, které děti již zvládají. Stále platí, že uznáváme i potvrzení o testech, které byly realizovány mimo školu – ne starší 72 hodin.

 • Podmínkou účasti na prezenční výuce je podstoupení testu s negativním výsledkem. Je rovněž možné nechat dítě otestovat ve zdravotnickém zařízení a předložit potvrzení. Naše škola rovněž umožňuje případnou osobní přítomnost rodiče u testování.

 • Pokud žák (rodič) odmítne testování a učiní tak písemnou formou, bude žák ze školní docházky omluven. Škola v takovém případě není povinna nadále organizovat distanční vzdělávání, ale i přesto poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, konzultace s vyučujícími a podobně

 • Nošení respirátorů a roušek v budově školy je povinností pro všechny.


Výuka od 10. 5. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

od 3.5. 2021 nastoupili na prezenční výuku žáci 6. a 8. tříd dle platného prezenčního rozvrhu beze změn.

Od 10.5. 2021 nastupuji na prezenční výuku žáci 7. a 9. tříd.

Všichni žáci II. stupně se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek antigenním testem Lepu (video o způsobu testování přiloženo vedle textu/nad textem).

Další informace ohledně testování čtěte zde.

Další informace ke způsobu testování: testovani.edu.cz/ .

Žáky si vyzvednou vyučující, kteří učí v dané třídě 1. hodinu, před školou v 7:40 hod, odvedou je do kmenové třídy a provedou s dětmi test. 7.B bude mít kmenovou třídu v 6.A (přízemí, chodba D.)

Výuka probíhá celý den pouze v kmenové učebně, žáci se nestěhuji, ani se nerozdělují.

TV se může učit bez omezení, ale pouze venku tj. na školním hřišti.

HV se učí nadále bez zpěvu.

Obědy mají všichni žáci automaticky přihlášeny.

V út 8.5. mají odpolední vyučování (PV) chlapci.

Škole není uložena povinnost vydávat žákům potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Těším se na shledání.

DL


testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf
testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Testování uchazečů o vzdělávání na víceletém gymnáziu

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu na onemocnění Covid 19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování žáků 7. ročníků umožní naše škola v termínu 29.4. od 14:00 hod a od 14:30 hod. Po domluvě s třídní učitelkou 30.4. od 14:00 hod. Žáci se dostaví ve stanovený termín vchodem ze dvora školy (od pingpongových stolů). Po testování obdrží potvrzení o výsledku antigenního testu. Platnost potvrzení je 7 dnů.

Žáky 5. a 7. ročníků zapisují na testování třídní učitelé (TU), proto v případě zájmu o testování kontaktujte TU.

Žáci mohou pro testování využít i služeb Zdravotnického zařízení Fyzioklinika (Machkova 1642/2).

Přijímací testy na SŠ

Vážení rodiče a milí žáci,

Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby testy, použité v minulých letech u přijímaček na střední školy. Více informací naleznete v průvodním dopisu a informačním letáku.

Distanční výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

vítám vás v novém roce a přeji vám mnoho úspěchů, štěstí a hlavně zdraví.

Od pondělí 4. 1. 2021 budeme bohužel opět pokračovat v distanční výuce. Rozvrh je stále stejný. Nově jsou zbarveny VV a HV, ze kterých budou žáci dostávat úkoly do učebny. Ráda bych připomněla, že distanční výuka je povinná, proto je nutné v případě nepřítomnosti na online hodinách žáky řádně omlouvat. Žáci jsou povinni plnit a včas odevzdávat zadané úkoly a pravidelně kontrolovat svůj školní mail.

Obědy mají žáci na distanční výuce odhlášeny a mohou se v systému školní jídelny přihlásit a stravu odebrat pouze osobně výdejním okénkem u školní jídelny v čase 13:45 - 14:15 hod. do vlastních nádob. Do budovy školy mají přístup pouze žáci a zaměstnanci školy. Žák, který se nezúčastní distanční výuky, nemá nárok na dotovaný oběd.


Milí žáci, těším se na vás a věřím, že vše zvládneme.

DL

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci,

dne 30.11. 2020 nastupuje naše třída 7.B, společně se třídami 7.A, 7.C, 8.A a 8.B na tzv. rotační vyučování (střídání po týdnech). Následující týden pak zůstávají doma na distanční výuce. (Vystřídají se se třídami 6.A, B, C, D a 7.D. )

Rotační výuka probíhá dle upraveného rozvrhu níže.

Distanční výuka probíhá dle barevného rozvrhu pro distanční výuku.

Jsou přijata opatření k minimalizaci míchání tříd a skupin dětí – úpravy rozvrhů, výuka probíhá v kmenových učebnách, o přestávkách je omezen pohyb na nutné minimum (WC), jsou stanoveny časy příchodů ročníků do školy i nástupů na obědy.

Výuka 7. B bude probíhat v učebně 6.A (je zde interaktivní tabule). Žáci se během dne nestěhují do jiných učeben. Pouze hodiny informatiky a vaření budou v odborných učebnách. NJ/Rj dle nového rozvrhu níže. Hv probíhá bez zpěvu. TV není na rozvrhu. Aj se nedělí do skupin (střídání učitelů), žáci zůstávají ve třídě.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné roušky! Prosím žáky o dodržování hygienických pravidel.

Příchod do školy – pohyb v šatnách – 7.B přichází do šaten v 7:50 hod. Je nutné dodržovat stanovený čas z důvodu omezení/minimalizování kontaktů mezi žáky z různých tříd. Děti jednotlivých tříd si v šatně vyzvedne vyučující, který má v dané třídě první vyučovací hodinu. Před školou se děti shromáždí podle tříd.

Těším se na vás milí žáci a věřím, že to společně zvládneme.

DL

UPRAVENÝ ROZVRH PRO ROTAČNÍ VÝUKU

Informace týkající se příjímacího řízení na víceletá gymnázia

Vážení rodiče,

v přiloženém odkazu naleznete veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení na víceletá gymnázia, pokynů k vyplňování přihlášek ke studiu a převzetí zápisového lístku.

Informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

Google účet, Google učebna - nejčastější dotazy

Vážení rodiče,

byl řízen web pro žáky a vás, kde najdete odpovědi na nejčastější otázky a návody na přihlášení do Google účtu a práci v Google učebně. Web je na adrese:

https://faq.donovalskazs.cz/.

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Od 14.10. do 23.10. přechází škola na distanční vzdělávání dle upravených rozvrhů, viz níže. V případě možných dotazů, kontaktujte třídní učitele prostřednictvím e-mailu. Osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole se zakazuje.

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem:

Školní jídelna nadále funguje v režimu provozoven stravovacích služeb. Všichni žáci (strávníci) mají od 14.10. obědy odhlášené. Pokud budou mít zájem o odebrání oběda, musí se opět přihlásit.

Vaříme jedno jídlo. Výdej oběda 11,00- 13,00, konzumace ve školní jídelně za dodržování aktuálních hygienických opatření. Vstup povolen pouze žákům!!!


Žlutá pole - povinná výuka - Google Meet (přihlášení přes učebnu)

Modrá pole - konzultace, kontrola domácích úkolu, vždy dle instrukce jednotlivých učitelů

Online výuka žáků je povinná. V případě neúčasti (nemoc) je nutná omluvenka. V případě výpadků wifi, problémů s internetem, hardwerem, je žák povinen kontaktovat vyučujícího. Bude možné odevzdat a vyzvednout úkoly po domluvě s vyučujícím přes okénko v přízemí školy (bude označeno).


Omezení výuky 12. 10. - 25. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě krizových opatření vlády a MŠMT upravujeme ve dnech 12.10.2020 - 25.10. 2020 výuku na II. stupni tímto způsobem:

12.10. - 16.10. se účastní výuky ve škole 7. a 9. třídy (6. a 8. třídy distančně)

19.10 - 23. 10. se účastní výuky ve škole 6. a 8. třídy (7. a 9. třídy distančně)

Distanční výuka je povinná. Žáci budou seznámeni s rozvrhem pro distanční výuku, kde jsou určeny bloky pro online výuku, konzultace a kontrolu úkolů.

Další informace jsou zveřejněny na stránkách školy

26. 10. - 27. 10. dny volna

Vážení rodiče,

vláda vyhlásila na dny 26.10. a 27. 10 2020 zákaz osobní přítomnosti žáků v základních školách.

Lyžařský výcvik

Datum: 16. - 23. 1. 2021

Cena celkem: 4400,-

Záloha: 2000,- (prosím, odevzdat do 10. 11. 2020 paní učitelce Ptáčníkové)

Další informace

TV a sportovní kroužky

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace bylo Hygienickou stanicí hl. m. Prahy vydáno opatření, které s účinností od 5.10. 2020 omezuje výuku tělesné výchovy a provozování sportovních činností ve škole. Hodiny TV nejsou zrušeny, ale budou nahrazeny pobytem žáků venku. Kroužky basketbalu a volejbalu jsou od 5. 10. na dobu minimálně dvou týdnu zrušeny.

Roušky

Od zítřka 18.9. bude zavedena povinnost nosit roušky i během výuky pro žáky 2.stupně. Ochranný štít není dostačující.

Roušky nebudou povinné na tělocviku, při zpěvu nebo hře na dechové nástroje.


Uzavření školy 14. 9. - 18. 9. 2020

Se souhlasem MŠMT ČR bude Základní škola Praha 4, Donovalská 1684 uzavřena z mimořádných nepředvídatelných důvodů od 14.9.2020 do 18.9.2020.

Zdůvodnění: 30 zaměstnanců školy, převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě do 19.9. 2020.

POTVRZENÍ pro zaměstnavatele :

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školy, bude vydáváno od 9,00 - 16,00 hodin z označeného okna kanceláře školy.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy


V době uzavření školy bude probíhat výuka distančně. Prosím všechny žáky, aby zkontrolovali své školní maily a přihlásili se do Google učeben. Sledujte i web třídy-plán práce, kde už jsou nové informace k jednotlivým předmětům.

Děkuji.

DL.


Karanténa

Aktualizované informace ohledně karantény na naší škole naleznete zde.

Info ze 13.9. 2020

Ředitelský den 14.9.

Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění Covid 19 v učitelském sboru ZŠ Donovalská, vyhlašuje ředitel školy na pondělí 14. 9. 2020 ředitelský den. Výuka, provoz ŠJ a ŠD se zastavuje.

Jakmile budeme mít k dispozici oficiální stanovisko hygieny a MŠMT, budeme rodiče i žáky informovat o dalším postupu prostřednictvím webu školy, popřípadě emailem.

KROUŽKY - distanční zápis 15. 9. 2020

Informace k letos otevíraným kroužkům a systému zápisu do nich naleznete v sekci KROUŽKY.

Srdíčkové dny

Naše škola se tradičně připojuje ve dnech 21. - 25. 9. ke celostátní sbírce Srdíčkové dny Koupí upomínkového předmětu přispějete na podporu léčby onkologických pacientů. Tato akce je zcela dobrovolná.

2. školní týden 7. 9.- 11. 9. 2020

Výuka:

 • 8:00 - 12:40 hod.

 • bez odpoledního vyučování

Pondělí 7.9.

 1. vyučovací hod. - AJ (s sebou: PS 2.díl 6. roč., obalený a podepsaný PS 1.díl 7. roč., učebnice není v pondělí potřeba)

 2. vyučovací hod. - ZV/AJ v učebně INF

Opatření proti šíření covid 19

Z důvodu epidemiologické situace prosím o prostudování následujících dokumentů.

Roušky od 1.9.

Na veřejnosti bezpečně

Chraňte sebe i ostatní

Desatero proti Covid 19

Desatero prevence

Harmonogram prvního školního týdne

Vážení rodiče a milí žáci,

v reakci na aktuální změny je používání osobních ochranných prostředků (roušky, respirátory) povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, WC, šatny, ve frontě na oběd apod.). Škola umožní užívání těchto prostředků dle osobního zvážení žáků a zaměstnanců školy i v učebnách. Je připravena v případě potřeby tyto prostředky poskytnout.

 • 1. 9. 2020 slavnostní zahájení 8.00 - 8.45 hod., žáci dostanou učebnice a pracovní sešity AJ, nahlášení zájmu o stravování ve dnech 1.9. a 2.9. třídní učitelce (jídelníček), výdej obědů pro zájemce 10:30-12:00 hod.

 • 2. 9. a 3. 9. 2020 8:00 - 11:40 hod. Budeme odevzdávat a rozdávat učebnice. Knihy, prosím, zkontrolujte, aby byly v pořádku. Pokud jste nějakou učebnici ztratili, je nutné ji zaplatit. V případě poškození je též nutné uhradit danou částku. Výdej obědů 2. 9. a 3.9. od 11.40 hod.

 • 4. 9. 2020 8:00-12:30 třídnické záležitosti

 • Prosím o vyplnění dotazníku, který žáci obdrží první školní den a který přinesou zpět následující den.

 • Před začátkem školního roku se rodiče seznámí s dokumenty Podmínky provozu školy a rovněž s manuálem na stránkách MŠMT. Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy k provozu školy.

 • Jestliže bude žák z důvodu podezření na onemocnění covid 19 vykázán ze školy, je nutné, aby po návratu odevzdal vyplněné čestné prohlášení.

 • Sledujte, prosím, pravidelně webové stránky.

Vážení rodiče a milí žáci,

výuka začíná v úterý 1.9.2020 od 8.00 hod v naší třídě, která se nachází stále na stejném místě jako v loňském školním roce.

Před začátkem školního roku žádáme rodiče o seznámení se s dokumenty Podmínky provozu školy a rovněž s manuálem na stránkách MŠMT.

Odpovědi na otázky k provozu školy včetně aktuální verze manuálu naleznete na stránkách MŠMT.

Těším se na shledání se všemi žáky.

tř. uč. Dana Ludvíčková

Webové stránky k procvičování učiva

https://www.umimeto.org/

https://www.onlinecviceni.cz/

https://www.pravopisne.cz/

https://www.h-edu.cz/ucebnice/27ef8e0f-e644-43de-abe8-245ffba65985 (Hejného metoda)

https://www.matika.in/cs/

Isibalo – platforma zaměřená na výuková videa (matika,fyzika, chemie)

Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. Jako rodič klikněte sem.

Audiovizuální lekce pro humanitně zaměřené obory (například dějepis nebo občanskou výuku) najdete na portálu Jeden svět na školách. Na portál se sice musíte přihlásit, ale vše je zdarma a práce s ním je intuitivní a jednoduchá.

I Intellectus připravil Tipy na aktivity v době koronavirových prázdnin komplexní seznam informací, nápadů a odkazů, které jinak volně kolují po internetu.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví: „Jak se preventivně chránit proti nákaze COVID-19 ?“

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

 • dodržovat základní hygienická pravidla

 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí

 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí

 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku