Plán práce

a požadavky k jednotlivým předmětům

Google učebna-návody

Český jazyk

paní učitelka Manochová

Matematika

paní učitelka Bašistová


AJ - skupina paní učitelky Ludvíčkové

Videomanuály pro mCourser - Bloggers

mCourser registrace

mCourser ztracené heslo a uživatelské jméno

mCourser propojení žák-učitel

mCourser vyplnění domácího úkolu

Kód pro přihlášení do učebny AJ 7.B 2020/2021: pm22qyn

Fyzika

pan učitel Souček


Přírodopis

paní učitelka Kašpárková
Dějepis

paní učitelka Kožíšková

Zeměpis

paní učitelka Čechová


OV, INF

paní učitelka Prieslová, paní učitel Dudek

Německý jazyk

paní učitelka Břečková


Ruský jazyk

paní učitelka Kožíšková